Tag cloud:

xin zhao

Các tướng đỡ đòn được “ưu ái”!

Không chỉ có phù phép đi rừng mới dành riêng cho tướng đỡ đòn, những Skarner, Nautilus, Zac, Volibear... cũng được tăng sức mạnh  

Ngày đăng: 28/02/2015. Bình luận:

Trang phục mới dành cho Galio, Xin Zhao & Akali!

Bên cạnh đó còn có việc làm lại hình ảnh cho Kassadin, cân bằng sức mạnh cho Sion cũng như các trang bị!  

Ngày đăng: 25/02/2015. Bình luận: