Kandid - Đồng bộ chia sẻ

Kandid - Đồng bộ chia sẻ

Tag:  [kandid] 

Chia sẻ ngay trong trường học Share nặc danh với mọi người trong trường của bạn! Share hình, bạn bè, nhắn tin và nhiều hơn nữa

Tải về: Ios

Mô tả

Kandid một cách mới để ẩn danh thể hiện những gì trong tâm trí của bạn với những người xung quanh bạn. Bạn có thể chia sẻ riêng tư với các sinh viên khác trong trường hoặc cho cả thành phố biết những gì bạn nghĩ.

Điểm nổi bật
-Xem Một nguồn cấp dữ liệu tin rằng chỉ có bạn và học sinh trong trường có thể nhìn thấy.
-Kiểm Tra các nguồn cấp dữ liệu thành phố trên Kandid và xem những gì đang xảy ra trên tất cả các thị trấn.
-Comment trò chuyện về bài viết khác mà không cần tên người dùng.
-Connect Với những người ở gần thông qua tin nhắn riêng.

Với Kandid, chia sẻ ẩn danh đã không bao giờ được vui vẻ hơn!

Lưu ý: sử dụng tiếp của GPS chạy nền có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ pin.

Game liên quan