The Shy cầm Nidalee đi rừng quẩy cả thế giới

Không chỉ Riven mà Nidalee trong tay của The Shy cũng là nỗi ác mộng đối với các đối thủ

 

Game liên quan