[Rank Bắc Mĩ] Bjergsen cầm Urgot đối đầu Wukong đường trên

Urgot đang trở lại khá nhiều ở các bậc xếp hạng ở mọi máy chủ ở các vị trí đường dưới, đường trên và cả đường giữa
 

Game liên quan