MỘNG ĐẾ VƯƠNG TỨ ĐẠI THẦN TRANG

Combo 3 sự kiện, nạp mỗi ngày nhận ưu đãi, tham gia 4 ngày sẽ có cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn từ 3 sự kiện cùng 1 lúc. Đặc biệt là Thanh Long Đao và Tinh Thạch số lượng lớn✭✭✭SỰ KIỆN: TỨ ĐẠI THẦN TRANG✭✭✭

 

●Thời Gian: 25/03 - 28/03

✭Sự Kiện Đúc Thần Khí 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Quy Đổi EACOIN các chúa công nhận được Tinh Thạch theo các mốc tương ứng:
+ Quy đổi mỗi ngày
- 10 EACOIN nhận 50 Tinh Thạch
- 50 EACOIN nhận 100 Tinh Thạch
- 100 EACOIN nhận 150 Tinh Thạch
- 200 EACOIN nhận 200 Tinh Thạch
- 500 EACOIN nhận 500 Tinh Thạch
- 1000 EACOIN nhận 1000 Tinh Thạch
(*) Nhận theo mốc quy đổi cao nhất
(*) Phần thưởng ngày nhận 24h sau khi ngày kết thúc

✭Sự Kiện Quy Đổi Ngày

(*) Tất cả những user quay đổi Ngày
< =200 EACOIN nhận 5 Thịt nướng + 10 Rương Vàng + 5 Triệu Bạc
> 200 EACOIN nhận 10 Thịt nướng + 20 Rương Vàng + 10 Triệu Bạc

✭Sự Kiện Thần Trang

Khi kết thúc sự kiện (25/03 - 28/03), các chúa công quy đổi EACOIN đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng:

+ >=5000 EACOIN: + Thanh Long Đao + Hộ Uyển

+ >=3000 EACOIN: + Ỷ Thiên Kiếm + Phá Hồn Chủng

+ >=2000 EACOIN: + Bát Xà Mâu + Ác Ma Đang

+ >=500 EACOIN: + Thiên Nhật Cung + Phúc Công
----------------------------------------

✭✭✭Sự Kiện: THẦN TƯỚNG✭✭✭

●Thời gian: 29/03 - 31/03

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các chúa công Quy Đổi EACOIN mỗi ngày có cơ hội nhận thần tướng cam TRIỆU VÂN anh dũng vô song:
+ 100 EACOIN - Nhận 40 Hồn TÀO NHÂN + 20 Ngọc Các loại 
+ 200 EACOIN - Nhận 40 Hồn Mã Siêu + 50 Ngọc các loại
+ 300 EACOIN - Nhận 40 Hồn Triệu Vân + 100 Ngọc các loại

(*) Nhận ở mức cao nhất 
(*) Phần thưởng ngày nhận 24h sau khi ngày kết thúc
(*)Tổng kết 
✭✭✭Chúa công đạt điều kiện sau sẽ nhận thêm các ưu đãi VIP sau:
+ >=2000 EACOIN: Nhận 120 Hồn Triệu Vân 
+ > =1000 EACOIN: Nhận 120 Hồn Mã Siêu 
+ > =669 EACOIN: Nhận 120 Hồn Tào Nhân

=================
☼Mộng Đế Vương - Game chiến thuật nhập vai Tam Quốc
Tải game: http://game360.com.vn/game/mong-de-vuong/67.html


Game liên quan