HỒ LY TAM QUỐC ẤN ĐỊNH UPDATE NGÀY 1/4

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng bản cập nhật đầu tiên của Hồ Ly Tam Quốc cũng đã được NPH SGame công bố. 

Theo như thông tin mà Bổn Trang nhận được, bản update sẽ chính thức tới tay chư vị tướng quân vào ngày 01/04/2015.

Sau đây, Bổn Trang xin giới thiệu một số tính năng sẽ có trong bản cập nhật 01/04/2015:

1. Cấp nhân vật thăng lên cấp 115

2. Võ tướng có thể chuyển sinh lên từ Ma lên Tiên (điều kiện võ tướng phải giác ngộ)

3. Khi bói tướng có thể nhận được mảnh Tư Chất Đơn, dùng hợp thành Tư Chất Đơn.

4. Chức năng mới: Sách kỹ năng bị động cao cấp hợp thành thần cấp. (Cần dùng sách hợ thành).

5. Lã Bố và Vu Cát có thể Giác Ngộ.

6. Ưu hóa bát quái trận-mở vị trí mới ở cấp 98.

7. Thêm 1 chương trong Chinh Phạt.

8. Thêm hoạt động mới Hồng Phúc Tề Thiên ở bảng Hoạt Động

9. Thêm hoạt động mở Quyết Chiến Sa Trường

10. Hán Cung Bí Bảo cập nhật một số đạo cụ chuyển sinh cao cấp.

11. Thêm hai hoạt động vận hành mới: Xích Bích Thám Bảo, Tiêu phí Tài Bảo

Một số hình ảnh phiên bản mới Hồ Ly Tam Quốc dự kiến được cập nhật vào ngày 01/04/2015 tới đây!


 

 

 


 

  

 

Game liên quan