Chế nhạc bằng các tiếng động trong Liên minh

Một người chơi trên thế giới đã bỏ ra 40 tiếng kì công ngồi chỉnh sửa các tiếng động trong game thành 1 bài hát.
 

Game liên quan