3T Cập nhật Thẻ Thần Ma vào sự kiện " Thẻ Bài Thiên Sứ"

Để gia tăng thêm phần thú vị khi các Chiến Thần tham gia sự kiện Thẻ Bài Thiên Sứ, vào lúc 17:30 ngày 24/03/2015, BQT quyết định bổ sung thêm Thẻ Thần Ma vào sự kiện như sau:

 

-->THỜI GIAN CẬP NHẬT:
 

+ Bắt đầu:   17h30 ngày 24/03/2015.

Thẻ Thần Ma


 Xem chi tiết sự kiện tại: Thẻ Bài Thiên Sứ.

-------------------
Thiên Thần Truyện
Tải game: http://game360.com.vn/game/thien-than-truyen-3d/5.html

 

Game liên quan